Zakład Fizyki Chemicznej
WYDZIAŁ CHEMII UAM

HOME      |       DYDAKTYKA      |        PUBLIKACJE       |        PRACOWNICY       |        APARATURA
 
 
O nas
Przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu Fizyki Chemicznej są procesy fotochemiczne zachodzące w cząsteczkach o znaczeniu dla biologii (DNA, RNA, oligotukleotydy, aminokwasy, peptydy i inne cząsteczki), a także dla chemii materiałowej (m.in. związki zawierające atom krzemu). Głównym celem badań jest poznanie i całościowe opisanie mechanizmów inicjowanych światłem reakcji chemicznych ww. związków organicznych. Badania te ograniczone są zwykle do kilku podstawowych, pierwotnych procesów fotochemicznych o kluczowym znaczeniu dla biologii i chemii, a mianowicie reakcji przeniesienia elektronu, atomu wodoru i reakcji izomeryzacji. Dotyczą zatem podstawowych zagadnień chemii fizycznej, fotochemii, chemii rodników, biofizyki i chemii materiałowej.

Główną tematykę badań stanowią:
  • Sensybilizowane fotoutlenianie związków organicznych zawierających atom siarki (II) w roztworach
  • Reakcje fotochemiczne siarkowych pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych
  • Badania fotofizyczne i fotochemiczne związków o znaczeniu biologicznym, szczególnie analogów i komponentów kwasów nukleinowych, aminokwasów i peptydów z atomem siarki oraz wybranych związków metaloorganicznych
  • Synteza nowych związków modelowych, pochodnych benzofenonu zawierających fragment metioninowy i/lub tyrozynowy, umożliwiających badanie fotoindukowanego, wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia elektronu i/lub atomu wodoru
  • Przebadanie procesów fotoizomeryzacji trans-cis nowych polimerów aryleno-silileno-winylowych i ich modelowych układów
  • Związki biochromoforowe jako chemiczne modele fragmentów kwasów nukleinowych, synteza i fotochemia
  • Synteza, fotochemia i właściwości fotofizyczne 5-halogeno-4-tiourydyn
  • Selektywne utlenianie i degradacja fragmentów DNA poprzez fotosensybilizowane przeniesienie elektronu


SPONSORZY naszego serwisu:
- wynajem komputerów, laptopów, notebooków - Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław
- wypożyczalnia ekranów plazmowych - PoznańWydział Chemii UAM
Zakład Fizyki Chemicznej
ul. Umultowska 89B
61-614 Poznań

tel. 061-829-1327
email: zfch@amu.edu.pl
HOME      |       DYDAKTYKA      |        PUBLIKACJE       |        PRACOWNICY       |        APARATURA