Zakład Fizyki Chemicznej
WYDZIAŁ CHEMII UAM

HOME      |       DYDAKTYKA      |        PUBLIKACJE       |        PRACOWNICY       |        APARATURA
 
 
Aparatura

Na wyposażeniu Zakładu Fizyki Chemicznej jest podstawowa aparatura do prowadzenia badań fotochemicznych, fotofizycznych i spektroskopowych: spektrofotometry absorpcyjne i emisyjne, stacjonarne i czasowo rozdzielcze, chromatografy gazowe i cieczowe, układy do naświetlań, zestawy komputerowe i inny podstawowy sprzęt badawczy. Podstawową aparaturę będącą na wyposażeniu Zakładu i bezpośrednio dostępną dla wszystkich członków zespołu przedstawiono poniżej:

  • spektrofotometry UV-Vis (Varian Cary 300 Bio, Varian Cary 50 Scan, Perkin Elmer Lambda 17, HP 8452A Diode Array);
  • spektrofluorymetry (Perkin Elmer LS-50B, Jasco 6200);
  • syntetyzer DNA/RNA (Applied Biosystems);
  • chromatograf gazowy (HP 5890 Series II);
  • chromatografy cieczowe Waters 600 wyposażony w detektor spektrofotometryczny typu diode array (Waters 996) oraz fluorescencyjny (Waters 2475 Multi Lambda) oraz Waters 600E z detektorem spektrofotometrycznym diode array (Waters 991) oraz fluorescencyjnym (Waters 470);
  • czasowo rozdzielczy spektrofluorymetr z detekcją opartą o metodę skorelowanego czasowo zliczania pojedynczych fotonów (TCSPC – IBH System 5000) wyposażony w nowoczesne diodowe źródła światła typu NanoLED (295, 338, 374, 408 oraz 470 nm), pozwalający na pomiar czasów życia fluorescencji > 100 ps; przyrząd wyposażony jest też w polaryzatory liniowe, umożliwiające pomiary anizotropii fluorescencji
  • układy do naświetlań stacjonarnych (lampy rtęciowe) wyposażone w szereg filtrów interferencyjnych pozwalających na selektywne naświetlania fotochemiczne zarówno na skalę analityczną, jak i preparatywną
  • układ do naświetlań fotochemicznych laserem argonowo-jonowym Coherent Innova 300 (351 i 364 nm) 
  • nanosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej, pozwala na pomiar absorpcji indywiduów żyjących od kilkunastu nanosekund  do kilkuset mikrosekund. Źródłem wzbudzenia jest laser Nd:YAG z drugą (532 nm), trzecią (355 nm) i czwartą (266 nm) harmoniczną. Źródłem światła białego (sondującego) jest impulsowa lampa ksenonowa (czas impulsu ok. 450 μs).        

Wydział Chemii UAM
Zakład Fizyki Chemicznej
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań

tel. 061-829-1327
email: zfch@amu.edu.pl
HOME      |       DYDAKTYKA      |        PUBLIKACJE       |        PRACOWNICY       |        APARATURA