Zakład Fizyki Chemicznej
WYDZIAŁ CHEMII UAM

HOME      |       DYDAKTYKA      |        PUBLIKACJE       |        PRACOWNICY       |        APARATURA
 
 
Dydaktyka

Fotochemia - WYKŁAD 2017
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 • Wykład 1 - 4
 • Wykład 3
 • Wykład 4
 • Wykład 5
 • Wykład 6
 • Wykład 7

 • Dynamics ... SERP Chem 2017
  Prof. Dr. Bronisław Marciniak

 • Lecture 1
 • Lecture 2
 • Lectures 3 - 4 • Fotochemia - Ćwiczenia laboratoryjne
  dr Joanna Nowak-Karnowska

 • 1 - Mikroskop fluorescencyjny. Pomiar wydajności kwantowej fluorescencji
 • 2 - Efekt solwatochromowy
 • 3 - Wyznaczanie stałych dysocjacji kwasów
 • 4 - Wyznaczanie wydajnosci kwantowej reakcji fotohydratacji uracylu
 • 5 - Wyznaczanie parametrów wygaszania fluorescencji akrydyny cz. 1
 • 6 - Wyznaczanie parametrów wygaszania fluorescencji akrydyny cz. 2
 • 7 - Przejścia z przeniesieniem ładunku
 • 8 - Wyznaczanie średniej liczby agregacji
 • 9 - Wyznaczanie odległości krytycznej FRET
 • 10 - Fotokatalityczny rozkład barwników


 • "Molecular Photochemistry - how to study mechanisms of photochemical reactions?"
  Prof. Dr. Bronisław Marciniak

 • Lecture 1

 • Lecture 2

 • Lecture 3

 • Lecture 4

 • Lecture 5

 • Lecture 6

 • Lecture 7

 • Lecture 8
 • Time-Resolved Methods in Free-Radical Chemistry
  Dr Gordon L. Hug
   Wydział Chemii UAM
   Zakład Fizyki Chemicznej
   ul. Grunwaldzka 6
   60-780 Poznań

   tel. 061-829-1327