Zakład Fizyki Chemicznej
WYDZIAŁ CHEMII UAM

HOME      |       DYDAKTYKA      |        PUBLIKACJE       |        PRACOWNICY       |        APARATURA
 
 
Wydział Chemii UAM
Zakład Fizyki Chemicznej
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań

tel. 061-829-1327
email: zfch@amu.edu.pl
HOME      |       DYDAKTYKA      |        PUBLIKACJE       |        PRACOWNICY       |        APARATURA